Witamy

Polska Sobotnia Szkoła w Watford powstała w odpowiedzi na rosnące potrzeby lokalnej polskiej społeczności. Zadaniem szkoły jest nauka jezyka polskiego, historii i geografii Polski, religii i śpiewu. Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie i pogłębianie świadomości narodowej i religijnej wsród polskich dzieci i młodzieży oraz wychowanie młodego pokolenia w duchu tradycji i kultury polskiej. Chcemy, aby nasi uczniowie potrafili nie tylko czytać i pisać po polsku, ale również posiadali szeroką wiedzę o Polsce, jej bogatej historii, literaturze i sztuce.

Nauka w naszej szkole rozpoczyna się już od przedszkola, gdzie przyjmowane są dzieci, które ukończyły trzy lata. Najstarsze klasy przygotowują uczniów do egzaminu GCSE (odpowiednik egzaminu gimnazjalnego), który jest jednym z ważniejszych egzaminów w Wielkiej Brytanii. Wychodząc naprzeciw potrzebom polskiej młodzieży, od września 2014 roku rozszerzamy ofertę naszej szkoły o klasę przygotowującą również do egzaminu A-level, który jest odpowiednikiem polskiej matury.

Oprócz lekcji w szkole oferujemy dzieciom dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i kluby.

Siedzibą Polskiej Szkoły Sobotniej w Watford jest Watford UTC, Colonial Way, Watford, WD24 4PT. Mamy tam wspaniałe warunki do nauki, możliwość organizowania dodatkowych zajęć i wiele przestrzeni na dalszy rozwój.